Tải Game iWin Online 260

MENU

Cài đặt Java cho máy tính để chơi iWin

Kiểm tra máy tính đã có Java chưa

Bước đầu tiên bạn phải kiểm tra máy tính đã có Java hay chưa vì iWin cho máy tính, iWin PC được viết trên nền Java. Vì vậy bạn phải cài đặt Java để có thể chơi iWin trên máy tính.

Kiểm tra máy tính đã có Java hay chưa tại địa chỉ: http://java.com/en/download/testjava.jsp

Cài đặt Java cho máy tính để chơi iWin
Nếu kết quả kiểm tra báo máy bạn cài đặt Java rồi thì bạn không cần cài nữa.

Cài đặt Java cho máy tính

Nếu chưa cài đặt Java thì bạn tải tại địa chỉ: http://java.com/en/download/index.jsp

Cài đặt Java cho máy tính để chơi iWin
Sau khi tải file chromeinstall-7u21.exe về, mở nó lên để bắt đầu cài đặt.

Chọn Install >

Cài đặt Java cho máy tính để chơi iWin
Quá trình cài đặt đang diễn ra

Cài đặt Java cho máy tính để chơi iWin
Thông báo đã cài đặt thành công

Cài đặt Java cho máy tính để chơi iWin
Vậy là máy bạn đã có Java để chơi game iWin trên máy tính được rồi.


Trả lời